Το Επιμελητήριο Φλώρινας συμμετείχε σε εργασίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκαν στην ΠΕ Αργολίδας από τις 13/05/22 έως 15/05/22 παρουσία όλων των Προέδρων των Επιμελητηρίων της χώρας, του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταικούρα, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη και όλων θεσμικών της Πελοποννήσου. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σαπαλίδης Σάββας κατέθεσε πρόταση δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης μεταξύ των Επιμελητηρίων με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων – υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα,

·         Η προτεινόμενη ηλεκτρονική/διαδικτυακή πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο δικτύωσης/προώθησης, το οποίο μέσα από τα τεχνολογικά εργαλεία που θα αναπτύξει, θα παρέχει ποιοτικές και φιλικές προς το χρήστη διαδικασίες σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρονται από όλες τις επιχειρήσεις – μέλη των ελληνικών επιμελητηρίων.

Απώτερος σκοπός της ανωτέρω πρότασης είναι η προώθηση των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητήριων αλλά και των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρουν, και η ενίσχυση της δικτύωσης και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών.

Ειδικότερα, η παραπάνω διαδικτυακή πύλη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά περιεχόμενο σχετικό με:

  • ·         Στοιχεία αποτύπωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής ευθύνης του κάθε Επιμελητηρίου,
  • ·         Στοιχεία προσφοράς/ζήτησης προϊόντων αλλά και προτάσεων επιχειρηματικής συνεργασίας των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων,
  • ·         Ενημέρωση για δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών/τεχνικών έργων,
  • ·         Επιχειρηματικές συναντήσεις και εκθέσεις που διοργανώνουν τα Επιμελητήρια,
  • ·         Έρευνες αγοράς και κλαδικές μελέτες που εκπονούν τα Επιμελητήρια,
  • ·         Αναρτήσεις και ειδήσεις για τις τρέχουσες οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις στην περιοχή ευθύνης του κάθε Επιμελητηρίου.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Ιωάννη Μασούτη και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας

Σαπαλίδης Σάββας