Η εταιρεία Caldera Group Hotels, ζητεί για τα ξενοδοχεία της που βρίσκονται στα Χανιά προσωπικό για τις παρακάτω ειδικότητες:

Sous ChefΜάγειρες Α’,  Μάγειρας Α’ a la carte, Μάγειρες Γ’,  Κρεοκόπτης, Προϊσταμένη Ορόφων,  Βοηθός Προϊσταμένης,  Καμαριέρες/ καμαρότους, Καθαρίστριες/ καθαριστές,  Μαιτρ,  Κάπταιν.


Συνθήκες εργασίας: διαμονή, διατροφή, ωράριο πρωί ή απόγευμα, ρεπό εβδομαδιαία, επιπλέον αμοιβή σε περίπτωση υπερωριών, αμοιβή αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας με ελάχιστη αμοιβή και ασφάλιση όπως προβλέπεται από την συλλογική σύμβαση Ξενοδοχοϋπαλλήλων ν. Χανίων.

 

Διαρκής εκπαίδευση και ευκαιρία σταδιοδρομίας σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο όμιλο.

Αποστολή βιογραφικού: hr@calderagroup.gr