ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ωδείο Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλεί όσους επιθυμούν να απασχοληθούν ως Δάσκαλοι και Καθηγητές στη Φλώρινα & στο παράρτημα Αμυνταίου, ως ωρομίσθιοι για το σχολικό έτος 2023 – 2024, να εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά τους για τις ακόλουθες ειδικότητες :

Ø  Ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων

Ø  Πιάνου

Ø  Κλασικής κιθάρας

Ø  Εγχόρδων

Ø  Πνευστών

Ø  Κρουστών

Ø  Μονωδίας

Ø  Ελαφρού Τραγουδιού

Ø  Βυζαντινής Μουσικής

Ø  Παραδοσιακών οργάνων ( ούτι, ταμπουράς, κανονάκι, σαντούρι, μπουζούκι, κρουστά, πνευστά κ.λ.π.)

Ø  Μουσικής Προπαιδείας

Ø  Ακκορντεόν

Ø  Σύγχρονων οργάνων ( ηλ. Μπάσσο, ηλ. Κιθάρα, ρυθμική κιθάρα, αρμόνιο ).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  1. Δίπλωμα ή Πτυχίο από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή ανώτατη Μουσική σχολή του εξωτερικού στην ειδικότητα του διδασκόμενου μαθήματος.
  2. Για τις ειδικότητες που στερούνται επίσημους τίτλους , βεβαιώσεις ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών από Ωδείο ή Μουσική σχολή.
  3. Για τους εμπειροτέχνες κυρίως στις ειδικότητες των παραδοσιακών οργάνων, φάκελος δραστηριοτήτων ή αναλυτικό βιογραφικό.

Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό άλλης μουσικής ειδίκευσης ή άλλης μη μουσικής ειδικότητας, Πτυχίο άλλης ειδικότητας από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, Τίτλος ( δίπλωμα / πτυχίο ) άλλης μουσικής ειδίκευσης από ΥΠ.ΠO. ή Ωδείο ή Μουσική σχολή, αποτελούν συνεκτιμώμενα προσόντα και πρέπει να κατατεθούν.

Σε περίπτωση τίτλων αλλοδαπής, οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου αρμόδιου συμβουλίου ισοτιμιών της ημεδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση του Ωδείου: oflopef@gmail.com,είτε ταχυδρομικώς τα ακόλουθα δικαιολογητικά από 10η Ιουλίου 2024μέχρι την31ηΙουλίου 2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στην ακόλουθη διεύθυνση: Ωδείο Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Τ.Θ. 113,  Τ.Κ. 53100 Φλώρινα.

 

Ø  Αίτηση

Ø  Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ø  Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών όλων των επιπέδων τα οποία διαθέτουν

Ø  Βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε μουσικά ιδρύματα και στις παραπάνω ειδικότητες, εφόσον διαθέτουν

Ø  Φάκελο δραστηριοτήτων (προγράμματα συναυλιών, δισκογραφία, συγγραφικό έργο, επιμορφώσεις κ.λ.π.) εφόσον διαθέτουν.

 

 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξηαν αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

Ο Πρόεδρος του Ωδείου Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αθανάσιος Τάσκας

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας