Γιάννης Στρατάκης                                                            8-7-2024

Π. Νομάρχης Φλώρινας

 

Θεσμική Εκτροπή συνιστά η έγκριση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και παράβαση καθήκοντος βαραίνει τον Περιφερειάρχη!

 Η έγκριση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (Π.Χ.Π.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 19/6/2024, κυριαρχεί τις μέρες αυτές.

Ο Περιφερειάρχης κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη 1/7/24, σχετικά με το πως προέκυψε αυτή η έγκριση, αφού το Περιφερειακό Χωροταξικό δεν ήρθε για Διαβούλευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, απάντησε αυτολεξεί :

«Δεν είπα τυχαία ότι ετοιμάζεται το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο(Π.Χ.Π) της Περιφέρειάς μας» ….υπονοώντας ότι γνώριζε για την επικείμενη έγκριση.

«Ένα στρατηγικό σχέδιο αγκαλιάζει τρεις τέσσερις θητείες  και άρα καλώς δεν επικαιροποιήθηκε»

«Είναι η μεγαλύτερη διαβούλευση που έγινε ποτέ» (sic)!

Mόνο που πάντα σε τέτοια ζητήματα σοβαρά και όχι μόνο, όταν υπάρχει αλλαγή των δημοκρατικά εκλεγμένων Αρχών κανείς δεν διανοείται, υπηρεσιακοί παράγοντες και πολιτική ηγεσία, να μην εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του εν ενεργεία οργάνου, του Περιφερειακού Συμβουλίου εν προκειμένω.

Στην περίπτωση μας, η διατύπωση γνώμης για την έγκριση του Π.Χ.Π. είναι απολύτως υποχρεωτική  από το έχων σήμερα την αρμοδιότητα αυτή Περιφερειακό Συμβούλιο. Όταν μάλιστα η διαβούλευση εξελίχθηκε από το 2012 μέχρι το 2015.Προηγήθηκαν δηλαδή τρία Περιφερειακά Συμβούλια.

Η διαδικασία της έκφρασης γνώμης συνήθως περιορίζεται κατ΄ εξαίρεση και όχι κατά το Νόμο, στον Επικεφαλής (στην περίπτωσή μας Περιφερειάρχη), ο οποίος αφού εκτιμήσει τη σοβαρότητα, το περιεχόμενο και την πιθανότητα θεσμικής υπέρβασης, όταν πρόκειται για προφανή ζητήματα διεκπεραίωσης, ερωτάται, αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και δίνει το πράσινο φως υπερβαίνοντας τη διαδικασία, περιορίζοντας τα γραφειοκρατικά κωλύματα που παράγει η νομοθεσία.

 Όμως στην περίπτωση μας δεν πρόκειται περί αυτού:

 -Είναι προφανείς οι λόγοι που οι δύο Περιφέρειες, Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησος, εξαιρέθηκαν από τις εγκρίσεις που ολοκληρώθηκαν και δημοσιεύτηκαν για τις υπόλοιπες περιφέρειες της Χώρας, την περίοδο 2018-19. Σχετίζονταν με τις αναμενόμενες δραστικές αλλαγές, λόγω της σχεδιαζόμενης από τότε μεταβολής στον ενεργειακό χάρτη της Χώρας, που ανέτρεπαν το πλαίσιο που λήφθηκε υπ’ όψη κατά τη διαβούλευση (2012-2015).

 -Ζητήθηκε σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη και την εξασφάλισε το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς βεβαίως αυτός να προσφύγει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, του οποίου αποτελεί εκτελεστικό όργανο.

 -Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αυτό που έπρεπε να κρίνει την επάρκεια της προηγούμενης διαβούλευσης και να γνωμοδοτήσει, αφού επί της θητείας του εκδίδεται η απόφαση, και τότε μόνο ο Περιφερειάρχης θα είχε την νομιμοποίηση ως εκτελεστικό όργανό του να μεταφέρει αρμοδίως την απόφαση αυτή.

Η αγνόηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και η μη ύπαρξη τέτοιας απόφασης αποτελεί μέγιστη θεσμική εκτροπή και η πράξη του Περιφερειάρχη αποτελεί ευθεία παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με όσα προβλέπονται περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, άρθρο186 του Νόμου 3852/10.