Πέτη Πέρκα: «Η ΝΔ νομοθετεί με τρόπο που ακυρώνει ακόμα και ενδεχομένως θετικές διατάξεις» (video)

Τοποθέτηση στην πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση του Άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151, κατά το μέρος που αφορά τους ‘αποκλεισμένους Διευθυντές’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Η Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς ξεκίνησε την τοποθέτησή της με αναφορά στο Κεφάλαιο Α’ του νομοσχεδίου και την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151, μέρος της οποίας έχει να κάνει με την εισαγωγή της έννοιας των ‘αποκλεισμένων διευθυντών’. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος τύπου ‘Τειρεσίας’ για διευθυντικά στελέχη που έχουν κατά το παρελθόν προβεί σε αξιόποινες πράξεις, όπως παραβάσεις εμπορικού δικαίου, κατάχρηση αγοράς κ.ο.κ., σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Τα εν λόγω στελέχη αποκλείονται από την ανάληψη διευθυντικής ευθύνης σε εταιρίες και σε Δ.Σ. εταιριών, ενώ δεν μπορούν να είναι υπόλογα έναντι τραπεζών ή δικαστικών και δημόσιων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο αντλεί πληροφορίες από άλλα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα.

«Κατ’ αρχάς, μακάρι να ίσχυε κάτι αντίστοιχο και για τους πολιτικούς», σημείωσε δηκτικά. «Σε κάθε περίπτωση, ένα πρώτο σημείο κριτικής έγκειται στο ότι το νομοσχέδιο δεν εξειδικεύει τους όρους υπό τους οποίους επιβάλλεται εκάστη ποινή στους ‘αποκλεισμένους διευθυντές’ – ενώ αυτό μπορεί να γίνει, με βάση την Οδηγία. Αφήνονται συνεπώς πολλά περιθώρια αυθαιρεσίας στη διοίκηση.

Παράλληλα, υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες του νομοσχεδίου – και όχι με μεγάλη σαφήνεια – παραπέμπονται σε δευτερογενή νομοθεσία που θα εκδοθεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, με κάποια μελλοντική ΚΥΑ θα προκύψει το πώς θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο ιδιώτες ή η διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα του δημοσίου. Χαρακτηριστικό αυτής της ασάφειας είναι η πλήρης απουσία διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες της ΕΕ, γεγονός που δημιουργεί την αίσθηση ότι η διοίκηση δεν έχει πραγματική πρόθεση να υλοποιήσει το νόμο, αλλά απλά ‘τρέχει’ να προλάβει κάποια καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης της Οδηγίας. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να δεσμευτείτε για το χρόνο έκδοσης των σχετικών ΚΥΑ», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά το Κεφάλαιο Β, αναφέρθηκε αρχικά στη διάταξη μέσω της οποίας θα επιτρέπεται πλέον σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους Αναπυξιακούς Νόμους του 2011 και του 2016 και έχουν επιλέξει να λάβουν το κίνητρο φοροαπαλλαγής (και όχι της επιχορήγησης), να απολαύσουν το κίνητρο αυτό κατά το έτος έκδοσης της σχετικής απόφασης ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο, αν η απόφαση εκδοθεί πριν από την προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. 

«Να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη έχει ‘περάσει’ άλλες δύο φορές ως έκτακτη ρύθμιση και με το νομοσχέδιο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα», υπογράμμισε. «Επί της αρχής είναι σε θετική κατεύθυνση, καθώς καθιστά πιο ελκυστικό το μέσο ενίσχυσης των φοροαπαλλαγών – που είναι καλύτερο από την παροχή ‘ζεστού’ χρήματος από το κράτος. Η επίσπευση όμως της νομοθέτησής της λίγες μέρες πριν από τη φετινή καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση φορολογίας εισοδήματος είναι πολύ προβληματική και δημιουργεί ερωτηματικά για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν την έφερε νωρίτερα».

Η Π. Πέρκα ολοκλήρωσε την παρέμβασή της με αναφορά στις διατάξεις σε σχέση με το ακίνητο της πρώην Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, το οποίο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το τελευταίο στη συνέχεια να το παραχωρεί άνευ αντιτίμου στο διάδοχο νομικό πρόσωπο ‘Φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ’.

«Δεν μπορώ να μην σταθώ στο ότι η Φθιώτιδα είναι η εκλογική περιφέρεια του κ. Σταϊκούρα, Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και πρώην Υπουργού Οικονομικών», σχολίασε. «Η εξαιρετικά ευνοϊκή μεταχείριση του φορέα δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον των απαιτήσεων των πιστωτών της πρώην Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Το ακίνητο της έκθεσης είχε οριστεί για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και η μεθόδευση, αν και είναι προφανώς ευνοϊκή για την ίδια την έκθεση, μπορεί να αποτελέσει σημείο κριτικής για την άνιση μεταχείριση της εταιρίας, σε σχέση με τις εκατοντάδες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που ακολουθούν τις διαδικασίες των αναγκαστικών πλειστηριασμών, εξαιτίας των συσσωρευμένων χρεών τους».

Δείτε εδώ το video:https://youtu.be/jlEozEIHzvc