Ο Δήμος Φλώρινας ξεκίνησε τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στα πλαίσια του Ε.Π. «Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020». 

Η δομή «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φλώρινας για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος της νέας δομής είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται τοπικά, περιφερειακά και πανελλαδικά..

Παράλληλα, θα λειτουργεί και Παράρτημα για ΡΟΜΑ, καθώς και «αντένα» που θα εδρεύει στο δημαρχείο Πρεσπών και θα εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών.

Το «Κέντρο Κοινότητας», το οποίο στελεχώνεται από δύο (2) κοινωνικούς λειτουργούς, μια (1) ψυχολόγο και (1) ένα/μια διαμεσολαβητή/ρια και το οποίο εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 Υποδοχή– Ενημέρωση –Υποστήριξη των πολιτών.
 Συνεργασία και παραπομπές σε Υπηρεσίες και Δομές.
 Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξή τους.
 Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη
⦁ Εργασιακή συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό με στόχο την προώθηση στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, άτομα με αναπηρία, ρομά, και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Η δομή στεγάζεται στη διεύθυνση : Δημοτικής Αγοράς 70
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07: 00 – 15:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας :23850 45891
E mail : kk3@cityoflorina.gr

Φλώρινα, 30/3/2018