Το Επιμελητήριο Φλώρινας προσκαλεί τα ξενοδοχεία της ΠΕ Φλώρινας σε συνάντηση εργασίας με στόχο τη διαμόρφωση τουριστικών πακέτων για την Κύπρο. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Φλώρινας (Μεγαρόβου 15).

Για το Επιμελητήριο Φλώρινας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ