Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας θα πρέπει την Πέμπτη 6-6-2019 και όλες τις μέρες που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, να παρευρίσκονται στις στάσεις των λεωφορείων Αστικών και Υπεραστικών ένα τέταρτο νωρίτερα, από την ώρα που συνήθως περνούσε το λεωφορείο , κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Θα πρέπει 7:45π.μ. να παρευρίσκονται στο χώρο του σχολείου.

Η Διεύθυνση του σχολείου