Ανοιχτή Πρόσκληση για τη διοργάνωση ημερίδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας από το ΣΔΕ Φλώρινας, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ
Αφορά σε προμήθεια ειδών φαγητού και ποτών για την πραγματοποίηση δεξίωσης
Προμήθεια ειδών δεξίωσης (catering) προϋπολογισμού 500 € (Λήξη στις 11/06/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ.)
Συμπληρώστε και καταθέστε το Έντυπο προσφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες.
Υπεύθυνος  :  Γεώργιος Κυριακού
Διεύθυνση : ΣΔΕ Φλώρινας  (Κων/νου Καραμανλή 56  – 531 00)
Τηλέφωνο : 2385044585 (καθημερινά από τις  5:00 – 8:00 μμ)