Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοινώνει το Πρόγραμμα Αγώνων Αυτοκινήτου του 2020:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων θα διεξαχθούν οι έξι (6) αγώνες που αναφέρονται παρακάτω:

1. ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ - 04-05 Απριλίου (ΣΜΑ Βελβεντού)
2. ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ - 02-03 Μαΐου (ΟΦΑ Δράμας)
3. ΝΙΓΡΙΤΑ - 23-24 Μαΐου (ΛΑΜΣ)
4. ΛΙΒΑΔΙ - 13-14 Ιουνίου (ΑΟΘ)
5. ΒΛΑΣΤΗ - 03-04 Οκτωβρίου (ΑΛ Πτολεμαίδος)
6. ΕΛΑΣΣΟΝΑ - 07-08 Νοεμβρίου (ΛΑΜΚΕ)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων θα διεξαχθούν οι επτά(7) αγώνες που αναφέρονται παρακάτω:

1ος ΑΓΩΝΑΣ - 07-08 Μαρτίου (ΛΑΜΣ)
2ος ΑΓΩΝΑΣ - 28-29 Μαρτίου (ΣΜΑΒ)
3ος ΑΓΩΝΑΣ - 09-10 Μαΐου (ΣΜΑΚ)
4ος ΑΓΩΝΑΣ - 30-31 Μαΐου (ΑΛΕΞ)
5ος ΑΓΩΝΑΣ - 05-06 Σεπτεμβρίου (ΟΦΑ Δράμας)
6ος ΑΓΩΝΑΣ - 26-27 Σεπτεμβρίου (ΧΩΜΑ)
7ος ΑΓΩΝΑΣ - 31-01 Νοεμβρίου (ΛΑΜΣ)

πηγή : omae-epa.gr