Νοσταλγικές εικόνες από το παρελθόν της Φλώρινας φιλοξενεί κάθε Παρασκευή η στήλη "Παράθυρο στο παρελθόν" της εβδομαδιαίας εφημερίδος "Φωνή της Φλωρίνης " και συγκεκριμένα στο σημερινό φύλλο με αριθμό κυκλοφορίας 2866/03.04.2020 ο εκδότης Σωτήριος Βόσδου, μας μεταφέρει στο έτος 1925 και συγκεκριμένα κάνει αναφορά στον τότε νεοιδρυθέντα Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων με την επωνυμία "Τά Πατρια" 

Ας δούμε λοιπόν τι μας περιγράφει για την φωτογραφία αυτή :


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
“ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ” 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1925

Με την επωνυμία «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» αναγνωρίστηκε ο «Σύλλογος Κυρίων και Δεσποινίδων Φλώρινας» που ιδρύθηκε την 5η Απριλίου 1925, πριν 95 χρόνια, στην πόλη μας.

Στο σημερινό ΠΑΡΑΘΥΡΟ δημοσιεύουμε την πρώτη και την τελευταία σελίδα του χειρόγραφου καταστατικού, όπως διασώθηκαν και όπου είναι εμφανέστατη τόσο η επωνυμία όσο και η ημερομηνία.

Το ανέκδοτο καταστατικό του «Συλλόγου Κυρίων και Δεσποινίδων Φλώρινας «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» εξέδωσε ο Θεολόγος-Ιστορικός Μιχαήλ Α. Τσεκουνάρης, καθηγητής του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας (Εκδόσεις «Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1999), από όπου και αντλήσαμε τα στοιχεία.

Ο συγγραφέας παραθέτει επίσης σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την πόλη μας που προκύπτουν από τον συγκεκριμένο καταστατικό.