Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-δονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
β) Την αριθ. 268/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
γ) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020)
δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί
τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέ-ρειας Δυτικής Μακεδονίας:

1. Άμπα Βασίλειο
2. Κιάνα Στέργιο
3. Λυσσαρίδη Νικόλαο
4. Φωλίνα Αθανάσιο
5. Μάνο Θωμά
6. Δασκαλόπουλο Αντώνιο
7. Κώττα Παναγιώτη
8. Μπουμπόναρη Νικολέτα
9. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
10. Χαστά Αθανάσιο
σε συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) την Τετάρτη 29/4/2020 και ώρα 09:00 με θέματα:

1. Μ.Π.Ε. του έργου: «Λειτουργία του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής “ΑΗΣ Μελίτης, Μονάδας Ι ’’, ονομαστικής ισχύος 330 MWe , με καύσιμο λιγνίτη, της Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε.».(Υποκατηγορίας Α1,Ομάδας 9ης , Α/Α 207) (ΠΕΤ:1910200318). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

Εισηγητής: κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομί-ας Π.Ε. Φλώρινας

2. Μ.Π.Ε. του έργου: «Κέντρο περίθαλψης και φιλοξενίας ειδών άγριας πανίδας, καθώς και των συνοδών αυτών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 6ης , Α/Α 18) (ΠΕΤ:2002253322). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Κολίτσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικο-νομίας Π.Ε. Φλώρινας

3. Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ι-σχύος 19,317 MW, εντός αγροτεμαχίων με ΚΑΕΚ 230070541018, ΚΑΕΚ 2300701541016, ΚΑΕΚ 230070541009, ΚΑΕΚ 230070541013, ΚΑΕΚ 230070541015, του Δ. Άργους Ορεστικού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης , Α/Α 2) (ΠΕΤ:2002260624). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ

Εισηγητής: κ.Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς

4. Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ι-σχύος 5,702 MW, εντός αγροτεμαχίων με ΚΑΕΚ 230070541022, ΚΑΕΚ 230070541024 & ΚΑΕΚ 230070541029, του Δ. Άργους Ορεστικού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστο-ριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης , Α/Α 2) (ΠΕΤ:2002260723). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ
Εισηγητής: κ.Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς

5. Μ.Π.Ε. του έργου: «Διενέργεια τριάντα (30) ερευνητικών γεωτρήσεων και τριών (3) ε-ρευνητικών εκσκαφών στην περιοχή των Τ.Κ. Αυλών & Γούλων σε έκταση 1700 στρ στις ΑΜΕ Ε34190/17-12-74 και Ε4134/5-3-77 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, Π.Ε. Κοζά-νης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α1, Ομάδας 5ης , Α/Α 2) (ΠΕΤ:1907149510). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Εισηγήτρια: κ.Φωτεινή Τσιολάκη, Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης

6. Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο συλλογικό αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Σερβίων». (Υποκα-τηγορίας Α1, Ομάδας 2ης , Α/Α 4) (ΠΕΤ:1907130718). Φορέας του έργου ή δραστηριό-τητας: ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
Εισηγήτρια: κ.Φωτεινή Τσιολάκη, Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης

7. Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην Τ.Κ. Πτελέας, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 9ης , Α/Α 87) (ΠΕΤ:2001242722). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ.
Εισηγήτρια: κ.Φωτεινή Τσιολάκη, Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης

8. Μ.Π.Ε. του έργου: «Συνλειτουργία των δραστηριοτήτων εξόρυξης αδρανών υλικών και επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη θέση ‘Κερεμί Τεπέ’, στη λατομική περιοχή Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 5ης , Α/Α 4 και Ομάδας 4ης , Α/Α 16 ) (ΠΕΤ:1911217824). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Εισηγητής: κ.Νικόλαος Συλλίρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσι-κών Πόρων ΠΔΜ

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 6946006494

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Καλλιόπη Κυριακίδου 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολίασε και εσύ για το θέμα αυτό ......!!!!!!!!

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.