Από τον Δήμο Αμυνταίου ανακοινώνεται δυνάμει της Υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμ. 2401 τεύχος Δεύτερο, ότι από 17 Ιουνίου 2020 θα διενεργούνται κανονικά οι λαϊκές αγορές με τους όρους που θέτει η απόφαση.

Δείτε την σχετική Υπουργική Απόφαση: