Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του ότι έχει δημοσιευθεί η αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία».

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι 26/10/2020 ώρα 15:00.

Η πρόσκληση της Δράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ www.pepdym.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr , www.ependyseis.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr , www.kepa-anem.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, στη Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο e-mail pepdm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή "Στείλε το ερώτημά σου") όπως και στο γραφείο πληροφόρησης της ΑΝΚΟ Α.Ε. Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη.

Φλώρινα, 15/10/2020
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ