Ο Αγροτικός Σύλλογος περιοχής Αμυνταίου , ενημερώνει τους παραγωγούς οπωροφόρων δέντρων , και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής Αμυνταίου με αντικείμενο δραστηριότητας τα οπωροφόρα δέντρα, ότι δημιουργείται νέος Αγροτικός Συνεταιρισμός, με στόχο, της δημιουργία μεταποιητικής μονάδας, για όλα τα φρούτα που παράγονται στην περιοχή Αμυνταίου.

Συμμετοχή στις μερίδες του νέου συνεταιρισμού, μπορούν να έχουν αγρότες που καλλιεργούν οπωροφόρα δέντρα, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας τα οπωροφόρα δέντρα, και επενδυτές με εμπειρία στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων , σε ποσοστό έως 35% των μερίδων του νέου Α.Σ.

Αιτήσεις εγγραφής, μπορούν να γίνονται στα γραφεία του Αγροτικού Συλλόγου , στην διεύθυνση , Γυμναστηρίου 7 στο Αμύνταιο (πρώην ΕΑΣ Αμυνταίου) .

Υπεύθυνη επικοινωνίας , Κρητικού Διαμάντω
τηλέφωνο: 6973350858

Υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων,
τηλέφωνο: 6948247407ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ