Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών τα ποσοστά που έλαβαν τα κόμματα που συμμετείχαν έχουν ως εξής :